tr
en
KÜTÜPHANEMİZİ TANIYALIM
ÜYELİK
S.S.S
KULLANIM ŞARTLARI
KÜTÜPHANE SAATLERİ
Hafta İçi :
09:00 - 24:00
Hafta Sonu :
09:30 - 22:00
Üyelik
 


Online Ön Kayıt Formu üyelik işlemlerini hızlandırabilmek ve üye kimliği için doldurulması gerekli bir formdur. 

Üye kimliğinin alınabilmesi için kesinlikle kütüphaneye gelinip üye kayıt bölümüne şahsen başvuruda bulunup üyelik işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

  
Üye Kayıt Bölümü hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Milli Kütüphane Hizmet Alanlarından Kimler Yararlanabilir ?
Yönetmeliğe göre  Milli Kütüphane‘den yararlanabilecek kişiler ve kayıt esnasında istenilen belgeler;
 
a) Akademisyenler,
Gerekli Belge:  Akademik kimlik kartı ya da  üye olacak kişinin akademisyen olduğunu gösterir imzalı ve onaylı resmi belge.
 
b) Kamu çalışanları ve emeklileri,
Gerekli Belge: Kamu personel kimliği, emekli kimliği ya da üye olacak kişinin kamu çalışanı ya da emekli olduğunu gösterir imzalı ve onaylı resmi belge.
 
c) Bir meslek odası veya baroya kayıtlı meslek sahipleri,
Gerekli Belge: Meslek odası ya da baro kimlik belgesi ya da kişinin bir meslek odası veya baroya kayıtlı meslek sahibi olduğunu gösterir imzalı ve onaylı resmi belge.

ç) Yazılı veya görsel basın mensupları,
Gerekli Belge: Yazılı ve görsel basın mensupları kimlik kartı ya da kişinin yazılı veya görsel basın mensubu olduğunu gösterir imzalı ve onaylı resmi belge.
 
d) Üniversite ve yüksekokul öğrencileri veya mezunları,
Gerekli Belge: Üniversite veya yüksekokul öğrenci kimlik belgesi ya da kişinin üniversite veya yüksekokul öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve onaylı resmi belge.
 
e) Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen görme özürlü kimlik kartına veya tam teşekküllü hastanelerden alınan ve görme özürlü olduğunu belgeleyen sağlık raporuna sahip görme engelliler yararlanabilir.
 

Not: Kayıt esnasında 3.5 TL üyelik ücreti alınmaktadır.

 
E - ÜYELİK (Tıklayınız)


Bu hizmeti kullanarak e-imza yada mobil imzanız ile Milli Kütüphane elektronik kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Bu hizmeti kullanmak için elektronik imza yada mobil imza sahibi olmanız gerekmektedir.

Kütüphaneye gelerek yararlanmak için hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:30 saatleri arasında kütüphane üye kayıt bölümünden kart çıkartmanız gerekmektedir. 

 
KULLANICI GİRİŞ KARTLARI


2015 yılı Mart ayından itibaren kütüphane turnike ve kiosk sistemleri kullanıcı ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yeniden tasarlanmıştır. Söz konusu sistem akıllı kartlar (mifare) ile kullanılabilmektedir. 2015 Martayından önce üye olmuş kullanıcıların kütüphaneye giriş çıkış yapabilmeleri için kartlarını yeni sistemle uyumlu akıllı kartlar ile değiştirmeleri gerekmektedir. 

Üye Kayıt Bölümü hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Akademisyenler, kamu çalışanları ve emeklileri, bir meslek odası veya baroya kayıtlı meslek sahipleri, yazılı ve görsel basın mensupları ile görme engellilere "Sürekli Giriş Kartı", üniversite ve yüksek okul öğrencileri ile mezunlarına ise bir yıl süre için geçerli “Yıllık Giriş Kartı” verilir.

Üyelik koşullarını taşımadığı halde uzun süreli kütüphaneden yararlanmak isteyen araştırmacılar ise Başkanlığa bir dilekçe ile başvurup, başvuruları Başkanlıkça uygun görüldüğü takdirde en fazla altı aylık süre için “Aylık Giriş Kartı” alabilirler. 

Yabancı uyruklu araştırmacılara ilgili yönerge doğrultusunda Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden temin edebilecekleri başvuru formunu doldurup, Başkanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde pasaport fotokopileri ile birlikte müracaat ederek geçici giriş kartı alabilirler. Ancak Türk üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler diğer üniversite öğrencilerine uygulanan kurallara tabidir.​


6 Ekim 2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 6. maddesine göre Kütüphaneden yararlanmak isteyen kullanıcılar "Giriş Kartı" veya Başkanlıktan yazılı izin almak zorundadır.