tr
en
KÜTÜPHANEMİZİ TANIYALIM
ÜYELİK
S.S.S
KULLANIM ŞARTLARI
KÜTÜPHANE SAATLERİ
Hafta İçi :
09:00 - 24:00
Hafta Sonu :
09:30 - 22:00
Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri
Ulusal-Uluslararasi-Isbirlikleri
 
AVRUPA DİJİTAL KÜTÜPHANESİ (EUROPEANA)

Avrupa Dijital Kütüphanesi Web Sitesinden (Europeana) Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan El Yazması Eserlere ve Avrupanın birçok ülkesinde bulunan dijital kütüphanelerdeki eserlere erişebilirsiniz.

Europeana, Avrupa müzelerinin, kütüphanelerinin, arşivlerinin ve görsel işitsel koleksiyonlardaki sayısallaştırılmış milyonlarca eserin multi dil desteği ile sunulduğu çevrimiçi bir koleksiyondur. Halihazırda 2200 üzerindeki içerik sağlayıcıdan 23 milyon kitap, film, tablo, müze objesi ve arşiv belgesine erişim sağlanmaktadır.
 
AVRUPA GAZETELERİ (EUROPEANA NEWSPAPERS)
Avrupa Gazetelerine Açılan Kapı ( A Gateway to Europeana Newspapers )

Europeana Newspapers projesi kapsamında güçlerini birleştiren 17 paydaş kuruluş üç yıl sürecek olan çalışmalarla on sekiz milyonun üzerinde gazete sayfasını Avrupa Kültür Portalı olan Europeana üzerinden sunacaktır. Europeana Avrupanın çeşitli yerlerinde sayısallaştırılmış milyonlarca kitaba, tablolara, filmlere, müze objelerine ve arşiv kayıtlarına tek noktadan erişim imkanı sağlamaktadır.

Avrupa Komisyonu Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı 2007-2013 fonları ile desteklenen proje ile Avrupa Kütüphaneler Birliği (TEL) ve Europeana bünyesinde gazetelerin toplu hale getirilmesi ve içeriğinin zenginleştirilmesi hedeflenmektedir.

Projeye katılan paydaşlar sayısallaştırılmış gazete içeriklerini ve tam metinleri Europeana üzerinden yayınlayacaktır. Projede son kullanıcının gazete içeriğine doğrudan erişmesini sağlayacak arayüzler geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu arayüz Europeana entegre edilecek ve gazete içeriğinde kelime grupları veya kelime araması yapılabilecektir. Bu sayede tarih veya başlık arama fonksiyonu sunan standart katalog taraması özelliklerinin ötesine geçilecektir.

Proje sayısallaştırılmış gazete içeriği üzerinde Optik Karakter Tanımlama (OCR), makale ayrıştırma veya Optik Şablon Ayrıştırma (OLR), Tanımlanmış Nesne Arama (NER) ve sayfa dizini tanımlama işlevleri ile ilişkili zorluklar adreslenecektir. İçerik zenginleştirme amaçlı yapılan bu işlemler neticesinde soyut olan veri modeli uygulanabilir bir formata dönüştürülecektir. OCR işlemi, taranmış gazete sayfasındaki el yazısı, daktilo yazısı ve matbaa baskılarını işlenebilir formata dönüştürmektedir. OLR işlemi gazete sayfası içerisindeki makaleleri tanıyarak ayrıştırma işlemidir. NER işlemi ise tanınmış kişi, kurum veya yer kelimelerini tarayarak gazete içeriği ile ilişkilendirecektir.

Proje çıktıları detaylı kalite kontrole tabi tutulacaktır; kamu ve özel sektör paydaşlarının kullandığı farklı metadata formatları Europeana Veri Modeli’ne dönüştürülecektir.

Europeana Newspapers projesi Berlin Devlet Kütüphanesi tarafından yönetilmektedir. Proje hakkındaki gelişmelere şu sayfadan ulaşabilirsiniz: http://www.europeana-newspapers.eu/

Detay bilgi için Hans-Jörg Lieder (Proje Yöneticisi) veya Thorsten Siegmann (Proje Koordinatörü) İletişim epostası: info@europeana-newspapers.eu.

Projenin ortakları:

1- Staatsbibliothek zu Berlin (Proje lideri) (Berlin Devlet Kütüphanesi)
2- Hollanda Milli Kütüphanesi
3- Estonya Milli Kütüphanesi
4- Österreichische Nationalbibliothek (Avusturya Milli Kütüphanesi)
5- Finlandiya Milli Kütüphanesi
6- Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (Hamburg Devlet ve Üniversite Kütüphanesi)
7- Bibliothèque nationale de France (Fransa Milli Kütüphanesi)
8- Polonya Milli Kütüphane
9- Salford Üniversitesi
10- CCS Content Conversion Specialists GmbH
11- Stichting LIBER
12- Letonya Milli Kütüphanesi
13- Türk Milli Kütüphanesi
14- Belgrat Üniversite Kütüphanesi
15- Innsbruck Üniversitesi
16- Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann
17- The British Library
 
ULUSAL TOPLU KATALOG (TO-KAT)
www.toplukatalog.gov.tr

Devlet Planlama Teşkilatı, Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde 2006 yılında bir dizi eylem planı hazırlamıştır. Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü kapsamında hazırlanan eylem planlarından 38. eylem, Entegre e-Kütüphane Sistemi’dir ve kütüphane hizmetlerinin, katalog tarama ve içeriğe erişim hizmetlerinin elektronik ortamda sunulur hale getirilmesini öngörmüştür.

Eylem planında Entegre e-Kütüphane Sistemi Projesi’nin sahibi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili kuruluşlar ise; Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ile Üniversiteler olarak belirlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise çalışmanın yürütülmesi sorumluluğunu Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne vermiştir.

Kütüphanelerarası işbirliği ve kaynak paylaşımını ülke çapında etkin hale getirebilmek için ilk hedef, ülkemizdeki tüm kütüphanelerin koleksiyon bilgilerini içeren Ulusal Toplu Katalog’un oluşturulması ve kütüphane hizmetlerinin vatandaş/araştırmacı odaklı kullanımının yaygınlaştırılması olarak belirlenmiştir.
 
​​​