tr
en
KÜTÜPHANEMİZİ TANIYALIM
ÜYELİK
S.S.S
KULLANIM ŞARTLARI
KÜTÜPHANE SAATLERİ
Hafta İçi :
09:00 - 24:00
Hafta Sonu :
09:30 - 22:00
Kamu Hizmet Standartları
SIRA NO.HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1Kütüphaneye giriş (üyeler için giriş kartının turnikede okutularak giriş yapılması işlemi)_1 dakika
2Üye olma işlemleri (Milli Kütüphane'den yararlanmak isteyen vatandaşlarımıza giriş kartı verilmesi)1- Şahsın ilgili olduğu kurum veya kuruluştan alınmış resmi kimlik belgesi 2-Milli Kütüphane kullanıcı giriş formu 10 dakika
3Milli Kütüphane'den yararlandırma (Yabancı uyrukluların kütüphaneden yararlandırılması)1-Özel izin belgesi 2-Pasaport 3-90 günü geçerse ikamet tezkiresi 4-Üye formu5 gün
4Yabancı ülkelere ödünç materyal verilmesi (Yabancı ülkelerdeki araştırmacıların ödünç materyal isteğinin karşılanması)1-Uluslararası Değişim Formu (IFLA)3 ay
5Günlük kütüphane içi materyal ödünç verme (Kullanıcılara Kütüphane içinde yararlanmak üzere ödünç materyal verilmesi)

1-Kullanıcı Kitap İstek Formu

2-Üye giriş kartı

30 dakika
6Kurumlara ödünç kitap verme (Resmi yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarına ve kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde kütüphanelere ödünç kitap verilmesi)1- Resmi yazı(kitap rafta ise) 3 gün
7Danışma Hizmeti (Kütüphanemizegelen kullanıcılara hizmetlerimiz ve araştırmaları ile ilgili yüzyüze danışma hizmeti verilmesi)_30 dakika
8Tanıtma turu (Okullardan gelen öğrenci gruplarına Kütüphanenin gezdirilmesi)1-Dilekçe30 dakika
9Fotokopi hizmeti (Milli Kütüphane materyalinden fotokopi çektirilmesi)_30 dakika
10Fotokopi gönderme (e-mail, dilekçe, faks, mektup yoluyla başvuran araştırmacılara, isteklerinin kargo veya posta ile gönderilmesi)1-Fotokopi Talep Formu 2-Kitap İstek Formu 3-Fotokopi ile İlgili Standart E-posta Formu 4-Fotokopi Kitap Teslim Tutanağı5 gün
11Mikrofilmden fotokopi verilmesi (e-mail, dilekçe, faks, mektup yoluyla başvuran araştırmacılara istedikleri mikrofilmin fotokopisinin verilmesi)_1 hafta
12Katalog taraması (Kullanıcıların istedikleri materyale ulaşabilmeleri için materyallerin künye bilgilerinin sunulması)_30 dakika
13Kitap ayırtma (Şahsen, e- posta yoluyla kitap ayırtılması)1-Kitap Ayırtma Formu30 dakika
14El yazmalarının CD veya DVD olarak sunumu (Elektronik ortama aktarılan el yazması eserlerin okuyuculara CD'ye aktarılarak verilmesi)_1 gün
15El Yazmalarının İnternet Ortamında Sunulması (Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan el yazması eserlerin dijital ortama aktarılarak internet ortamında sunulması)1-Internet üzerinden alınacak şifre_
16Süreli Yayın Bilgi Sistemleri (Eski harfli Türkçe gazete ve dergilerin tam metninin internet ortamında sunulması)1-Internet üzerinden alınacak şifre_
17İnteraktif Salon (Aynı anda 30 kullanıcının veri tabanlarından yararlanması)1-Milli Kütüphane Üyeliği veya Geçici üyelik1 saat
18Materyal satın alma (Milli Kütüphane koleksiyonunun geliştirilmesi için, okuyucu istekleri doğrultusunda ve yurt dışındaki Milli Kütüphanelere değişim yolu ile yayın göndermek amacıyla kitap, süreli yayın, yazma ve nadir basma eserler, kitap dışı materyaller ile danışma kaynakları satın alınması)1-Dilekçe 2-Yayının bir örneğinin verilmesi3 ay
19Bağış (Milli Kütüphane'ye yapılan kitap bağışlarının kabul edilmesi)_ 1 ay
20Ödünç materyal sağlanması (Yurt içi ve yurt dışındaki kütüphanelerden ödünç materyal sağlanması)1-Dilekçe1 ay
21Bağış fazlası yayınları gönderme (Milli Kütüphane koleksiyonunda var olan bağış fazlası yayınların istekte bulunan kütüphanelere gönderilmek üzere söz konusu yayınların listelenmesi ve bir iç onay alınıp elden veya kargo ile ulaşımının sağlanması)1-Resmi Yazı 5 gün
22Bibliyografya, Katalog ve Yayın Dağıtımı (Milli Kütüphane Başkanlığı'nda hazırlanan bibliyografya, katalog ve yayınların yurtiçi ve yurtdışına dağıtımı)1-Dilekçe 2-Resmi Yazı30 gün
23Kültürel ve sanatsal etkinliklere salon tahsisi (Milli Kütüphane konferans ve sergi salonlarının etkinliklere tahsis edilmesi)1-Dilekçe 2-Salon Kira Bedelinin Ödeneceği Durumlarda Banka Dekontu5 gün
24Resmi Yazı ve e-posta ile danışma ve enformasyon hizmetleri

1- Resmi yazı

2- e-posta

15 gün
25Kütüphane içinde yararlanılmak üzere kitap dışı materyallerin günlük olarak ödünç verilmesi

1- Kullanıcı kitap dışı materyal istek formu

2- Üye giriş kartı

30 dakika
26Kitap dışı materyallerden talep edilenlerin DVD olarak elden, kargo veya posta ile ulaştırılması1-Resmi başvuru yazısı3-7 iş günü
27Kitap dışı materyallerin web ortamında sunulması 1- Internet üzerinden üyelik formunun doldurularak, kullanıcı adı ve şifre belirlenmesi  
28Foto bloğu oluşturulanlar veya dijital ortama aktarılan kitap dışı materyallerle ilgili sergi talebiResmi başvurusu yazısı7-10 iş günü
29Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezine üye olma işlemleri

1-Görme engellilik oranının en az yüzde 40 olduğuna dair Sağlık Kurulu Raporu

2-Konuşan Kitaplık Web sayfasındaki üyelik formunun eksiksiz doldurulması

30 dakika
30Gönüllü Okuyuculuk Başvuru ve Kabul Süreci

1-Gönüllü Okuyuculuk Başvuru Formunun doldurulması

2-Deneme kaydının alınması

3-Komisyon tarafından değerlendirilen sonuçların mail ya da telefonla bildirilmesi

3 hafta
31Sesli Kitap taleplerinin alınıp, değerlendirilmesi1-E-posta, telefon veya resmi yazı ile talepte bulunulması1 gün
32İnternet erişimi olmayan görme engelli üyelere, sesli kitapların CD veya DVD ortamında gönderilmesi1-E-posta, telefon veya resmi yazı ile talepte bulunulması1 gün
33Üniversite öğrencilerinin "Topluma Hizmet" uygulaması çerçevesinde sesli ve metin kitap oluşturma sürecinde yer alması1-Üniversitelerin resmi yazı ile Başkanlığa başvuruda bulunması3 ay

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına

rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:İkinci Müracaat Yeri:Asuman AKDEMİR
  Unvan:Daire Başkanı
Okuyucu Hizmetleri için:Özer COŞKUNAdres:Milli Kütüphane Başkanlığı
Süreli Yayınlar için:Hasan AKSOYTel:2126200
Kitap Dışı Materyaller ve Konuşan Kitaplık için:Hatice ATLIHANFaks: 2230451
Yazma Eserler için:Niyazi ÜNVERE-Posta:asuman@mkutup.gov.tr
Bağış ve Satın Alma için:Arzu AĞAOĞLU  
Salon Tahsisi için:Orhan BAKIR  
Turnike Hizmetleri için:Ayhan KOÇ  
    
Unvan:Şube Müdürü  
Adres:Milli Kütüphane Başkanlığı  
Tel:2126200  
Faks: 2230451  
E-posta:özer@mkutup.gov.tr  
 hasanaksoy@mkutup.gov.tr  
 atlihanhatice@mkutup.gov.tr  
 niyazi@mkutup.gov.tr  
 arzu@mkutup.gov.tr  
 orhan@mkutup.gov.tr  
 ayhan@mkutup.gov.tr  
 oktay@mkutup.gov.tr